Strafrecht?

Wat is strafrecht?

dreamstime_4805072Strafrecht omvat enerzijds de regels die bepalen welke feiten strafbaar zijn en de straffen die hieraan gekoppeld worden (het zogenaamde materiƫle strafrecht) en anderzijds de regels waaraan de gerechtelijke instanties zich dienen te houden bij het vervolgen en berechten van inbreuken op de strafwet (het zogenaamde formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).
Het materiƫle strafrecht vinden we grotendeels terug in het Strafwetboek.De regels van het strafprocesrecht zijn voornamelijk opgenomen in het Wetboek van Strafvordering.