Andere materies

 

Voor andere materies kan advocaat Gunter Fransis voor u een afspraak vastleggen bij één van zijn kantoorgenoten:

 • Personen- en Familierecht:
  • Echtscheiding, omgangsrecht (week-weekregeling (bilocatie) of aangepaste verblijfsregeling), jeugdrecht, dringende voorlopige maatregelen, bezoekrecht, procedure in kortgeding
  • Geschillen inzake afstamming, nationaliteit, naturalisatie
  • Procedure tot erkenning van een buitenlands huwelijk, procedure nietigverklaring wegens schijnhuwelijk
 • Handelsrecht:
  • Invordering van onbetaalde facturen (incasso)
  • Contractuele geschillen
 • Burgerlijk recht:
  • Aansprakelijkheidsrecht (contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, verzekeringen)
  • Geschillen inzake contracten van verkoop, verhuur, aanneming

 

 • Administratief recht: ruimtelijke ordening, leefmilieu, onderwijsrecht (tucht, betwistingen examenresultaten en studievoortgang), ambtenarenzaken, bodemverontreiniging

 

 • Immobiliën – recht met betrekking tot onroerend goed  (koop, huur, pacht, aanneming), erfdienstbaarheden, hinder uit nabuurschap

 

 • Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht (opzeggingsvergoedingen, ontslag om dringende reden, pensioenrechten, etc.)

 

 • Voorlopig bewind

 

 • Erfrecht (schenkingen, testamenten, verdeling nalatenschap, enz.)

 

 • Jeugdbeschermingsrecht (problematische opvoedingssituatie, misdrijven begaan door minderjarigen)

 

 • Ondernemingsrecht - economisch recht  (contractuele geschillen, faillissement, wet continuiteit ondernemingen)