Disclaimer

Door deze website te bezoeken aanvaardt u de onderstaande bepalingen:

De inhoud van deze website is bedoeld als informatie over advocatenkantoor Fransis en als kennismaking met de door het kantoor aangeboden dienstverlening.

Advocatenkantoor Fransis spant zich in om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie correct is op het moment van de opname. Dit sluit niet uit dat er zich op de website onvolledige, niet-nauwkeurige of niet-geactualiseerde gegevens kunnen bevinden. Advocatenkantoor Fransis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

De informatie van deze website is geen juridisch advies. Beslissingen genomen op grond van de informatie van deze website behoren tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoekers. De bezoekers dienen advocaat Fransis persoonlijk te consulteren voor advies over specifieke juridische problemen.

Advocatenkantoor Fransis is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.